Woordbeeldtrainer- spelling

Op school worden losse letters aangeboden en met die letters worden woorden en later ook zinnen gevormd. Er wordt hierbij gestart met de kleine delen (letters) en zo toegewerkt naar het grotere geheel (woord). 
Het aanbieden van losse letters gebeurt door de klank van de letter aan het teken te koppelen. Bij dictees moet een kind een woord auditief, dus klank voor klank analyseren uit het grotere geheel. Maar wat nu als een kind moeite heeft met deze auditieve analyse of niet alles goed hoort? Daarbovenop komen er nog heel veel spellingregels die onthouden en toegepast moeten worden. En op die spellingregels zijn nog tal van uitzonderingen. Sommige leerlingen zien door dit alles de bomen in het bos niet meer.
Gelukkig is er ook nog een andere methode om aan de slag te gaan met de juiste spelling van woorden: woordbeeldtrainer. 
Bij deze methode wordt uitgegaan van een heel woord (het hele woordbeeld). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bij veel spellingzwakke kinderen sterkere visuele leeringang. De visuele leeringang werkt dan ondersteunend bij de koppeling met het auditieve deel.
Daarnaast koppelt het programma kleuren aan verschillende deelactiviteiten, die passend zijn bij de verwerking in de verschillende hersengebieden. Letters worden bijvoorbeeld in de kleur rood weergegeven. Rood prikkelt onze linkerhersenhelft en in de linkerhersenhelft zit het gebied van de details. In onze rechterhersenhelft zit het gebied van het overzicht/ het geheel. Deze helft wordt geprikkeld door de kleuren blauw en paars. Hele woorden worden om die reden in het programma met de kleur blauw weergegeven.

Na het testen van zowel de visuele als de auditieve verwerkingssnelheid van het kind en de categorieën waar een kind op uitvalt, wordt een programma op maat gemaakt.
Het kind oefent zowel in de praktijk als thuis of op school met het webbased programma.

afbeelding: Pexels