Training Executieve functies

Executieve functies zijn regelfuncties in je brein die je denken en doen aansturen en controleren. Deze regelprocessen zijn nodig voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. De kernvaardigheden van de executieve functies moeten onderling goed samenwerken om soepel en effectief te kunnen functioneren. 
De kernvaardigheden zijn:
* Reactie (of respons)-inhibitie
* Werkgeheugen
* Emotieregulatie
* Volgehouden aandacht
* Taakinitiatie
* Plannen
* Organisatie
* Timemanagement
* Doelgericht doorzettingsvermogen
* Flexibiliteit
* Metacognitie

Bij de training van executieve functies krijgen kinderen inzicht in deze vaardigheden door gebruik te maken van visueel ondersteunende materialen en spelvormen.
Het trainingsprogramma bestaat uit 11 lessen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Autometafoor, Breinhelden en materialen van Leren Leren Schiedam. 
Ook gezelschapsspelen en spelvormen ondersteunen de ontwikkeling van executieve functies. Deze zetten we tijdens de begeleiding dan ook graag in!

Afbeelding: Leren leren Schiedam