Technisch lezen

Voor lezen heb je heel veel deelvaardigheden nodig. Je ogen moeten de letters duidelijk kunnen zien, je moet de vormen goed kunnen onderscheiden en aan elke vorm een klank kunnen koppelen. Alle losse klanken van een woord moeten vervolgens samengevoegd worden tot een woord. Een woord wordt een zin en zinnen vormen een verhaal. Maar…..dan ben je er nog niet…want het woord, de zin en/of het verhaal moet je kunnen begrijpen en vanuit dat begrip moet je er ook vaak nog naar handelen (denk aan een recept of een gebruiksaanwijzing).
Binnen het leesproces zijn er veel deelvaardigheden die minder soepel lopen waardoor lezen veel energie kost en mogelijks zelfs weerstand oproept. 

Het is belangrijk om uit te zoeken waar de moeiten vandaan komen. Omdat alle ontwikkeling bij de reflexen begint, bekijken we eerst of daar nog restjes zitten die de leesmoeilijkheden zouden kunnen verklaren. Vervolgens testen we de oogsamenwerking, bekijken we de ontwikkelingsprioriteiten m.b.t. de drie dimensies van leren en stellen we een dominantiematrix op. Dit alles vormt een vertrekpunt voor de begeleiding. 

Zo kan het zijn dat we de eerste weken nog helemaal niet fysiek bezig gaan met het lezen van een boek. We gaan eerst aan de voorwaarden werken door bijvoorbeeld reflexintegratietraining en visuele training.  
Daarnaast zet ik deze periode graag LiRe-kaarten en het Meskerbord in. Daarbij doen we veel activiteiten die de samenwerking tussen beide hersenhelften bevorderen. 

Daarna is het belangrijk te onderzoeken welke methode het beste bij het kind past als het om technisch lezen gaat:
* door afzonderlijke letters aan te leren, waarmee we woorden vormen.
* door woorden als geheel in te trainen, waarna we bekende letterclusters gebruiken om nieuwe woorden te ‘bouwen’.    

Afbeelding: Pexels
LiRe-kaarten
Meskerbord