Voor lezen heb je veel deelvaardigheden nodig. Je ogen moeten de letters duidelijk kunnen zien, je moet de vormen kunnen onderscheiden en aan elke vorm een klank kunnen koppelen. Alle losse klanken van een woord moeten vervolgens samengevoegd worden tot een woord. Een woord wordt een zin en zinnen vormen een verhaal. Maar dan ben je er nog niet. Het woord, de zin en/of het verhaal moet je kunnen begrijpen en vanuit dat begrip moet je er ook vaak nog naar handelen.

Binnen het leesproces zijn er veel deelvaardigheden die minder soepel kunnen lopen, waardoor lezen veel energie kost en mogelijk zelfs weerstand bij je kind oproept. Het is belangrijk uit te zoeken waar de moeiten vandaan komen. Omdat alle ontwikkeling bij de reflexen begint, checken we eerst de reflexen. Vervolgens testen we de oogsamenwerking, bekijken de ontwikkelingsprioriteiten en stellen een dominantiematrix op. Dit alles vormt het vertrekpunt voor de begeleiding.

In de beginperiode werkt praktijk Lijfkracht & Breinkracht vaak met LiRe-kaarten, het Meskerbord en activiteiten die de samenwerking tussen beide hersenhelften bevorderen. Daarna is het belangrijk te onderzoeken welke methode het beste bij het kind past als het om technisch lezen gaat:

  • door afzonderlijke letters aan te leren, waarmee we woorden vormen
  • door woorden als geheel in te trainen, waarna we bekende letterclusters gebruiken om nieuwe woorden te ‘bouwen’


Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw kind? Neem vrijblijvend contact op met Praktijk Lijfkracht & Breinkracht. Bel 06 575 342 93