Pre- en reteaching leergebieden

Als je de leerstof op school nog lastig vindt, heb je vaak meer tijd nodig om je de stof eigen te maken. Ook kan het zijn dat je de lesstof beter begrijpt en opneemt wanneer deze op een andere manier wordt aangeboden. In de individuele begeleiding spelen wij in op jouw leerbehoeften en leerstijl. Je kunt ondersteuning krijgen op het gebied van technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. 
Ook voor CITO-training kun je bij ons terecht.

Voor ouders:
Remedial Teaching of kortweg RT, is individuele en specifieke training aan kinderen bij wie er sprake is van stagnatie in hun leerontwikkeling. Regelmatig bekruipt kinderen die moeite met de lesstof hebben het gevoel dat ze falen. Als gevolg daarvan hebben ze  minder zin om naar school te gaan en valt de motivatie veelal weg. ‘Waarom zou ik mijn best doen als ik het toch niet kan?’ Dit met alle gevolgen van dien.

De letterlijke betekenis van Remedial Teaching is ‘herstellend lesgeven’. Er wordt intensieve en doelgerichte hulp gegeven om het probleemgebied aan te pakken, op te lossen of om te leren hoe de leerling het beste met de problemen om kan gaan.
Voor andere leerlingen kan pre-teaching (voor-onderwijzen) enorm helpend zijn. De les die nog aan bod gaat komen in de klas wordt voorbesproken en ingeoefend met de leerling. De leerling kan op die manier beter aanhaken bij de instructie van de leerkracht, omdat de stof al bekend is. Dit geeft hem zelfvertrouwen bij het volgen van de les. Op deze wijze krijgt een leerling de instructie twee maal, waardoor deze beter beklijfd.

Praktijk Lijfkr8&Breinkr8 sluit aan bij het niveau van uw kind en maakt gebruik van actieve en aansprekende werkvormen en materialen.
Uw kind zal ervaren dat de leerstof die eerst nog moeilijk te begrijpen was, zich steeds meer eigen maakt met het uiteindelijke doel: ik kan het alleen!
Het zelfvertrouwen krijgt op die manier een boost, waarbij de kans groot is dat het plezier in leren en de motivatie om te leren langzaam maar zeker weer terug komt.
Dat is een mooi vertrekpunt om weer ‘alleen’ op pad te gaan in het leerproces!