Kinderen die de stof op school nog moeilijk vinden, hebben vaak meer tijd nodig om zich de stof eigen te maken. Ook kan het zijn dat zij stof beter opnemen, wanneer deze op een andere manier wordt aangeboden.
In de individuele begeleiding spelen wij in op de leerbehoeften en leerstijl van uw kind.