Movement Based Learning

Voordat een kind toe is aan de schoolse vaardigheden heeft het al een hele ontwikkeling achter de rug. Deze ontwikkeling begint al in de baarmoeder waar reflexen opkomen. Reflexen die nodig zijn om te overleven en om geboren te worden. Zowel voor de geboorte als na de geboorte is het kind bezig om zijn eigen lijf en de mogelijkheden daarvan te ontdekken. Eerst beweegt een kind schijnbaar ongecontroleerd en langzaam maar zeker worden de bewegingen doelgerichter. Een kind gaat dan ook onderzoeken hoe het zich verhoudt ten opzichte van de ruimte/ wereld om hem heen. 
Het is nodig dat een kind besef heeft van voor/achter, boven/ onder en links/rechts voordat het toe is aan het opdoen van schoolse vaardigheden. 

Het besef van voor en achter wordt ook wel de Focus Dimensie genoemd. Deze Dimensie helpt in aandacht en begrip, bij ruimtelijke oriëntatie, sensorisch bewustzijn en bij de expressieve vaardigheden van taal: spreken, schrijven en gebaren. Binnen deze dimensie ontwikkelen we ook ons vermogen om te kiezen of we deelnemen aan een bepaalde taak of ons ervan terugtrekken.
De Centerings Dimensie coördineert het boven- en onderlichaam. Deze dimensie ondersteunt ons vermogen om te organiseren, stabiliseren en onszelf te gronden in relatie tot plaatsen, voorwerpen en andere mensen.
De Lateralisatie Dimensie heeft betrekking op de integratie van de linker en rechter hersenhelft. Het coördineert de twee zijden van het lichaam om over de middellijnn te bewegen. Deze Dimensie ontwikkelt onze bewegings- en communicatievaardigheden welke cruciaal zijn voor fijn motorische bewegingen, bewegingen met het hele lichaam, binoculair zicht, binauraal horen en abstract denken.


Afbeelding: Pexels

Cecilia Koester heeft zeven fundamentele oefeningen samengesteld: Building Block Activities.
Elke activiteit is gericht om een bepaalde ontwikkelingsvaardigheid die niet geïntegreerd is in het centrale zenuwstelsel alsnog in te trainen om zo het gemak van leren te kunnen vergroten.