JaMaRa- rekenen

Rekenen lijkt simpel, maar kan erg lastig zijn. Voordat een kind kan leren rekenen moet het aan een flink aantal voorwaarden voldoen. Een kind moet inzicht hebben in de getalrij en de opbouw van getallen, het moet de juiste werkrichting weten en daarnaast moet het automatiseren op gang komen. Wanneer dit moeizaam gaat, leert een kind zichzelf oplossingsstrategieën aan. Vaak zijn dit echter omslachtige oplossingsstrategieën die niet meer in te zetten zijn als de sommen moeilijker worden. Het gevolg is dat een leerling vastloopt in zijn rekenontwikkeling. Rekenen levert dan stress op en wordt als vervelend ervaren.

JaMaRa is een rekenaanpak die ervoor zorgt dat leerlingen beter, alsnog of opnieuw leren rekenen. Er wordt bij deze aanpak een stevig fundament gelegd door het hele lijf in te zetten met het accent op de handen. 
Er wordt aandacht besteed aan:
* hoeveelheidsbegrip
* getalbegrip
* getalstructuur
* richtingsgevoel
* automatiseringsvaardigheden

JaMaRa hanteert een eenduidige aanpak met zo min mogelijk tussenstapjes, zodat het werkgeheugen ontlast wordt. Door de duidelijke opbouw en speelse activiteiten krijgen leerlingen weer plezier in het rekenen en doen ze succeservaringen op. Rekenen wordt weer leuk!